Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.1140.11
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Sverigesvej, Norgesvej og Idræts Allé, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.1140.11
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse.
Max antal etager: Åben-lav: 1.5, tæt-lav: 2 og etage: 4.5.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage: 50
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter af boligområde med respekt for bygningernes oprindelige udtryk,
- at sikre bevaring af grønne friarealer, således at der stadig er mulighed for udendørs ophold og fællesaktiviteter i området.
Beskrivelse af området
Området ligger mellem blandede åben/lav bebyggelser mod nord og Holmegårdsskolen mod syd og består af 2½ til 4½ etagers beboelsesejendomme fra 1950´erne og 1960´erne, med undtagelse af bebyggelsen længst mod vest, som er opført i 1940´erne. Alle bebyggelserne er opført i gule mursten med undtagelse af de 2½ etagers rækkehuse, som ligger længst mod øst i område, som fremstår i røde mursten.
Bebyggelserne er tidstypiske for perioden, hvor de er opført og er omgivet af store åbne friarealer. Området ligger som en rolig enklave med grønne og brugbare friarealer og har en speciel karakter som man ikke finder mange steder i Hjørring.
Specielt bebyggelsen mod vest har nogle flotte indgangspartier, som er meget tidstypiske for 1940´erne.
Centralt i området ligger der en dagligvarebutik i 1 etage ca. 820 m2, som forsyner områdets beboere med deres daglige indkøb.
Området er fuld udbygget og med mindre der bygges nyt i stedet for det gamle, kan der ikke bygges yderligere i området.
Lokalplaner inden for området
115.1 HJØRRING (vedtaget)