Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.1140.10
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Østre Allé, Møllevej og Idræts Allé, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.1140.10
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse.

Max antal etager: Åben-lav: 1.5, tæt-lav: 2 og etage: 4.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage: 50
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter som alsidigt boligområde med respekt for bygningernes oprindelige byggestil.
Beskrivelse af området
Langagervej / Østre Allé / Virkelyst:
I den vestlige del af vejen er husene typisk fra 1930-50 og har en meget fin sammenhæng i gadebilledet.
I den østlige del er der flere huse fra 1970-80, hvis giver et mere usammenhængende billede.
Norgesvej: enkelte træhuse fra 1940-50.
Islandsvej: Rækkehuse fra 1950-60 på den ene side af vejen samt tilhørende garager på den anden side.
Græsvangen: Overvejende villaer fra 1930-40. Meget harmonisk gadebillede. Enkelte større villaer fra 1920-30, særligt markant på hjørnet af Græsvangen og Tørholmsvej.
Fra den vestlige ende af vejen er der en stiforbindelse til Vendelbogade.
Kløvermarksvej: hovedsagligt byggeri fra 1940-50.
Blåsigvej: i den østlige del rækkehuse fra 1980-90, midt på vejen boligbebyggelse i 2,5 etager fra 1960-70. Iden vestlige del overvejende huse fra1940-60.
Solbakkevej: varieret bebyggelse. Rækkehuse fra 1970-80, terrasseret og meget lavt beliggende i forhold til vejen og de omkringliggende huse.
Møllevej: meget fin udsigt over byen mod øst. I den vestlige del har husene karakter af byhuse fra 1900-10, ellers overvejende huse fra 1940-60.
Tørholmsvej sydlige del:
Meget fint forløb af huse fra 1920-30 på højre side og flere fra 1900-10 på venstre side.
Idræts Allé:
Kædehuse fra 1950-60 marker flot vejens buede forløb.
På den anden side mindre parcelhuse ligeledes fra 1950-60, men ligger tilbagetrukket fra vejen.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
113.1 HJØRRING (vedtaget)
4 HJØRRING (vedtaget)