Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.1140.09
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Plantagevej, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.1140.09
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse.
Max antal etager: Åben-lav: 1.5, tæt-lav: 2 og etage: 4.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 40
Etage: 50
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter som boligområde.
Beskrivelse af området
Området afgrænses af jernbanen og Åstrupvej / Vestbanegade.
Plantagevej 2 er et flot istandsat hus fra ca. 1910.
Langs Plantagevej er der opført etagebebyggelse i ca. 1999, som har samlet området en del.
Langs Vestbanegade er husene beliggende højt over vejen.
Lokalplaner inden for området
111.2 HJØRRING (vedtaget)
133.2 HJØRRING (vedtaget)