Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.1140.08
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde mellem Banegraven og Christiansgade, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.1140.08
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 40
Etage: 60
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 2½ etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde områdets nuværende karakter.
Beskrivelse af området
Kornpladsen:
Boligbyggeri fra ca. 2004 i 2 etager.
Byggeriet fremstår med rene og klare linier og med gedigne materialer. Der er skabt en god sammenhæng med byggeriet på Halsagerstien, bl.a. ved hjælp af stier, grønne områder mm.
Halsagerstien:
Boligbyggeri fra ca. 1997 i op til 2 etager.
Der er gode fællesarealer og grønne områder, som omkranses af byggeriet.
Der er skabt god sammenhæng mellem det grønne område og de omkringliggende gamle huse. Bl.a. et fint istandsat fælleshus fra ca. 1900.
Christiansgade:
Et noget blandet bykvarter med huse i forskellige stilarter. På hjørnet af Elsagervej ligger et af kvarterets flotte huse tegnet af Jens Jacobsen i 1916.
Lokalplaner inden for området
101.1140-L07 (vedtaget)
111.17 HJØRRING (vedtaget)
111.24 HJØRRING (vedtaget)
111.2 HJØRRING (vedtaget)
111.30 HJØRRING (vedtaget)
111.6 HJØRRING (vedtaget)
15 HJØRRING (vedtaget)