Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.1140.07
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Store Kirkestræde og Børsen, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.1140.07
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse.
Max antal etager: Åben-lav: 1.5, tæt-lav: 2 og etage: 4.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 40
Etage: 50
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde områdets nuværende karakter.
Beskrivelse af området
I Vestergade ligger 'Hjørringhus' fra 1902 smukt og højt i et mindre haveanlæg. Desuden er her et lysthus fra ca. 1830, som er fint istandsat. Lysthuset er fredet.
I Store Kirkestræde ligger rækkehusbebyggelse fra 1958- 60. Enkle og gedigne bygninger. Der er desuden fin stenbelægning i Store Kirkestræde.
Lokalplaner inden for området
111.6 HJØRRING (vedtaget)
15 HJØRRING (vedtaget)
17 HJØRRING (vedtaget)