Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.1140.06
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde mellem Soph. Thomsens Gade og Samsøgade, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.1140.06
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Stueetagen mod Mellemgade kan også anvendes liberalt erhverv og autoværksted.

Bebyggelsen skal opføres som randbebyggelse og skal derfor primært placeres i udlagte byggefelter.

Der udlægges et 12,5 m bredt byggefelt mod Mellemgade.

Der udlægges et 10 m bredt byggefelt langs Klokagervej/ Soph. Thomsens Gade og Samsøgade.

Indenfor byggefelter:
Mod Mellemgade max. 3 etager
Mod Klokagervej, Soph. Thomsens gade og Samsøgade max. 1,5 etage.

Udenfor byggefelter:
Max. bebyggelsesprocent: 25 % og max. etageantal: 1,5 etage.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:
- at bebyggelse opføres i sammenhængende karrestruktur.

Beskrivelse af området

Området ligger mellem Vendelbogade og Klokagervej i udkanten af Hjørring bycenter.

Området omfatter en bygningskarré, som afgrænses af Klokagervej, Samsøgade, Mellemgade, Soph. Thomsens Gade samt to ejendomme mellem Mellemgade og Vendelbogade.

Området består primært af 1,5 plans byhuse til boligformål, og en enkelt bygning langs Mellemgade, som i dag indeholder et autoværksted.

Byhusene er opført nogenlunde samtidig (omkring sidste århundrede-skifte) og er tidstypiske med samme materialevalg og udformning og fremstår derfor meget harmoniske, selvom der er sket mange bygningsmæssige ændringer gennem tiden. Alle har facade direkte i skel mod fortov.

Karréen gennemskæres af Klokagervej med en offentlig p-plads i midten af planområdet.

Lokalplaner inden for området
101.1140-L05 (vedtaget)
111.14 HJØRRING (vedtaget)