Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.1140.05
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde mellem Klokagervej og Vendelbogade, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.1140.05
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Området kan også anvendes til liberalt erhverv. Mod Mellemgade og Vendelbogade dog liberalt erhverv i stueetage.
Bebyggelsen skal opføres som randbebyggelse og skal derfor primært placeres i udlagte byggefelter.
Der udlægges et 10 bredt byggefelt langs Klokagervej / Vendelbogade / Mellemgade og Sophus Thomsens Gade.
Indenfor byggefelter:
Max. etageantal: 1.5 etage.
Udenfor byggefelter:
Max. bebyggelses%: 20 % og max etageantal: 1 etager.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Området består af byhuse i 1½ etage, etagebyggeri i op til 3 etager samt enkelte
én-familie huse.
'Solgaarden' i Mellemgade er et godt og typisk eksempel på etagebebyggelse fra 1930´erne.
På hjørnet af Kloakagervej og Vendelbogade ligger 'Det gule hjørne' fra 1907 meget markant.
Husene i området er meget afvekslende i farver og udtryk.
Der er udlagt offentlig P-plads i Mellemgade.
Lokalplaner inden for området
111.14 HJØRRING (vedtaget)