Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.1140.04
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Nørre Torv og Nørre Allé m.fl. Hjørring


Områdets betegnelse: 101.1140.04
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Bebyggelse skal opføres som randbebyggelse og skal derfor primært placeres inden for de udlagte byggefelter. Der udlægges 10 m bredt byggefelt langs Skagensvej, Nørre Torv, Nørre Allé, Thomas P. Olesens Vej, Nørre Torv samt Kirkestien.
Bebyggelse indenfor byggefeltet kan opføres i 1.5 etage. For Strømgade 1 og Nørregade 12 langs Kirkestien kan bygges op til 2.5 etage.
Udenfor byggefelt:
Max. bebyggelses%: 40 %.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde områdets nuværende karakter med de værdifulde kulturhistoriske bymiljøer.
Beskrivelse af området
Nørre Torv:
De fredede huse samt nyt byggeri udgør et flot miljø omkring Nørre Torv. Der er desuden en meget flot bevaret baggård med stiforbindelse til et mindre grønt område.
Fra Nørre Torv er der en flot og velbevaret passage til Sct. Hans kirkegård (Kirkestien).
Nørre Torv 13 er oprindelig en staldbygning fra 1858, men er siden tilbygget og istandsat.
Thomas P. Olesens Vej:
Et fint gadeforløb af én-familiehuse fra ca. 1900-1920.
Nørre Allé:
Nyere vejbelægning i oprindelig stil. Hovedsagligt byhuse fra ca. 1880-1910.
Nørrebro:
Nyere rækkehusbyggeri fra 1990´erne langs en del af Nørrebro, hvorimod baghusene er fra ca. 1900. For at sikre den særlige arkitektoniske og kulturhistoriske værdi, er der i 1980 vedtaget en bevarende lokalplan for Gammel Hjørring.
Lokalplaner inden for området
111.6 HJØRRING (vedtaget)
15 HJØRRING (vedtaget)