Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.1130.03
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Sjællandsgade/Tørholmsvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.1130.03
Områdets anvendelse: Etagebolig
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med etagebebyggelse.
Der må ikke opføres yderligere bebyggelse, bortset fra enkelte mindre fællesanlæg.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage: 45
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 3 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde områdets nuværende karakter.
Beskrivelse af området
Boligbebyggelse i op til 3 etager. Tørholmsvej 26-30 ligger flot for enden af Vendelbogade. Bygningen fra 1918 er meget velproportioneret.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet