Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.1130.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Nørrebro og Skagensvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.1130.02
Områdets anvendelse: Etagebolig
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med etagebebyggelse.Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage: 50
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde områdets nuværende karakter som boligområde.
Beskrivelse af området
Boligbebyggelse i op til 2 etager fra ca. 1960.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet