Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.1110.46
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Christiansgave, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.1110.46
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 40
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 2½ etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at området bevarer sit karakteristiske præg med de ældre byvillaer.
Beskrivelse af området
Ældre boligområde med smukke byvillaer omkring Kochsvej, som er en lukket boligvej nord for Vestbanegade med indkørsel fra Dronningensgade. Mod vest grænser området op til det smukke parkanlæg Christiansgave.
Lokalplaner inden for området
111.8 HJØRRING (vedtaget)