Forside Rammer Enkeltområder Forslag 110.4120.19
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Tillæg nr 11 - Bydelscenter, Ringvejen, Hjørring


Områdets betegnelse: 110.4120.19
Områdets anvendelse: Bydelscenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til bydelscenter på ma. 4.000 m2, og der må kun etableres én dagligvarebutik med en størrelse på min. 2.200 m2 og på max. 3.500 m2 med supplerende 200 m2 til personalefaciliteter. Der må ikke etableres udvalgsvarebutikker, men der kan etableres funktioner som normalt knytter sig til centerfunktioner som f.eks. restaurant.

Til funktionerne skal etableres det nødvendige antal parkeringspladser.

Max. bygningshøjde: 8,5 m og 10,5 m for mindre bygningsdele.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:

  • At sikre dannelsen af en detailhandelsstruktur for Hjørring, som giver en bedre og mere logisk geografisk struktur på placering af bydelscentrene i forhold til bycenteret.
  • At detailhandlens dagligvareside skal være så decentral som mulig og med en tæt tilknytning til byernes boligområder, således at de daglige indkøb kan ske i gå- og cykelafstand, og at transport med egen bil ikke er en forudsætning.
Beskrivelse af området

Området er på næsten 6.000 m2 og det er beliggende i byzone i et område, der i dag er udlagt til erhvervsformål. Der er 2 sammenbyggede huse på ejendommene.

Området anvendes i dag til forlystelse med bowlingcenter, og andre indendørs spil samt en bygning med gokartbane. Der er parkeringsanlæg foran bygningerne.

Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)