Forside Rammer Enkeltområder Forslag 110.1140.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Bl. boligområde ved Vendiavej, Lille Østergade og Frederikshavnsvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 110.1140.02
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. På nordsiden af vejen kan desuden opføres etagebebyggelse.
Der kan etableres liberale erhverv i begrænset omfang, jf. retningslinje 2.1.5
Der kan ikke etableres butikker.
Der fastsættes en max. grundstørrelse på 1200 m2 for ejendommene på sydsiden af vejen.

Bygningshøjde max. 8,5 m syd for Frederikshavnsvej og max. 12,5 m nord for Frederikshavnsvej.
Antal etager: 2 syd for Frederikshavnsvej og 3 nord for Frederikshavnsvej


Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 40
Etage: 60
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter af boligområde med respekt for bygningernes oprindelige byggestil og historiske træk.

Beskrivelse af området

Området består af boligbebyggelse langs Frederikshavnsvej og Lille Østergade, syd for Frederikshavnsvej ligger enkelte, små virksomheder.
Lille Østergade har engang været forbundet med Østergade som gammel bygade, og er siden blevet afskåret af Hjørring-Frederikshavn banen og af
Frederikshavnsvej.
De gamle 1½ etages byhuse er typiske for deres tid, med forhusbebyggelse langs vejene og udhuse, baghuse mv. inde på parcellerne.
Området nord for Frederikshavnsvej omfatter et eksisterende almennyttigt boligområde som etagebyggeri. Området har tidligere været bryggeri. En del af
omdannelsen er sket indenfor rammerne af bryggeriets bygninger, og fra vejen kan ses de gamle kedler som erindring om en tidligere anvendelse.

Lokalplaner inden for området
111.11 HJØRRING (vedtaget)
111.16 HJØRRING (vedtaget)
121.4 HJØRRING (vedtaget)