Forside Rammer Enkeltområder Forslag 108.3120.03
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Ringvejen og Hvidevold, Hjørring


Områdets betegnelse: 108.3120.03
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med lettere industri og værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed, offentlige formål.
Der kan ikke etableres boliger, detailhandel og hotel.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området

Der er to erhvervsejendomme i området, hvor den ene ejendom anvendes af EUC-nord (offentlig formål som undervisning) og en maskinfabrik. Området er udbygget.

Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
116.3 HJØRRING (vedtaget)