Forside Rammer Enkeltområder Forslag 103.4130.16
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Dagligvarebutik ved Ålborgvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 103.4130.16
Områdets anvendelse: Mindre butiksområder
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål med butik, restaurant, liberale erhverv samt privat- og offentlig servicevirksomhed.

I området kan detailhandelsbutik etableres i henhold til retningslinje 3.8 med et bruttoetageareal på max. 1.000 m² excl. personalefaciliteter.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 7 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
103.4130-L01 (vedtaget)
124.2b HJØRRING (vedtaget)