Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 900.8111.95
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Vindmølleområde mellem Sdr. Rubjerg og Vejby


Områdets betegnelse: 900.8111.95
Områdets anvendelse: Vindmølleanlæg
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til vindmølleområde. Planlægning for området skal sikre:

  • at møller kan have en højde på maksimum 150,0 m målt fra terræn til vingespids i topposition.
  • at eksisterende 4 stk. 600 kW vindmøller skal nedtages i forbindelse med opstilling af nye vindmøller.
  • at der kan opstilles minimum 3 og maksimum 4 møller.
  • at møller skal opstilles på en ret linje med samme indbyrdes afstand.
  • at tårn, møllehus og vinger er refleksfrie og i en lysgrå farve.
  • at rotoren har 3 vinger og drejer med uret rundt (når møllen betragtes med vinden i ryggen).
  • at forholdet mellem navhøjden og rotordiameteren skal ligge mellem 1:1,1 og 1:1,35.
  • at interne veje i området samt kranpladser ved den enkelte mølle udføres som grusveje/i grusbelægning.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:
- at sikre områdets anvendelse til 4 store effektive vindmøller.

Beskrivelse af området

Området er beliggende i landzone med anvendelse til jordbrugsformål. Jf. retningslinje 5.30 udlægges området til vindmølleområde.

Lokalplaner inden for området
900.8111-L17 (forslag)
5.9.0.2 BØRGLUM LAND (vedtaget)