Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 900.6110.57
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sommerhusområde ved Tranegården, Lyngbyvej, Nr. Lyngby


Områdets betegnelse: 900.6110.57
Områdets anvendelse: Sommerhusområde
Zonestatus: Sommerhusområde


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til ferielejligheder samt fællesfaciliteter for det samlede sommerhusområde.

Der må ikke ske yderligere udbygning af området.

Der skal udlægges min. 10 parkeringspladser til hovedhuset samt 1½ p-plads pr. ferielejlighed.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
3.7.10.0 NØRRE LYNGBY (vedtaget)
900.6110-L10 (vedtaget)