Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 803.2110.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Blandet bolig og erhverv, gammel bydel, Lørslev


Områdets betegnelse: 803.2110.02
Områdets anvendelse: Blandet byområde
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til blandet byformål med boliger (åben-lav og tæt-lav) med tilhørende kollektive anlæg, skole, offentlige formål, liberale erhverv, mindre erhverv og værkstedsvirksomhed.

Der kan langs Ugiltvej etableres mindre butik til områdets daglige forsyning.

Der kan inden for området kun udøves virksomhed, som kan indpasses uden genevirkninger i forhold til forureningsfølsomme arealanvendelser.

Der skal tages hensyn til byafgrænsningen mod det åbne landskab.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage: 40
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
07.01.1980 Lørslev (vedtaget)
07.03.1987 Lørslev (vedtaget)
07.05.1989 Lørslev (vedtaget)
07.08.2005 Lørslev (vedtaget)