Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 800.3120.01
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde, Smede- og maskinvirksomhed Ørumsmeden, Tårs


Områdets betegnelse: 800.3120.01
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med smede- og maskinvirksomhed.
Der skal opretholdes en bolig på ejendommen.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at området forbliver en samlet bebyggelse,
- at læhegn, der omkranser bygningerne bevares / genplantes.
Beskrivelse af området
Området ligger i det åbne land vest for Tårs i et terræn med spredtliggende gårde og vidtstrakte marker.
Byggeriet består af produktions- og lagerbygninger.
Virksomheden er startet i 1972 i overflødige landbrugsbygninger og siden udvidet i 2003.

Mod vest afgrænses området af læhegn.
Lokalplaner inden for området
800.3160-L03 (vedtaget)