Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 707.1140.22
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde, øst for Skolevej, Tversted


Områdets betegnelse: 707.1140.22
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Bebyggelsens omfang og placering skal ske under hensyntagen til natur-, terræn- og beplantningsforholdene. Langs med Skolevej skal der arbejdes med en arkitektur, som gør Skolevejen oplevelsesrig. Bebyggelsen skal etapevis udgøre en helhed.
Bolig- og adgangsveje skal anlægges på en sådan måde, at der etableres sikre gang- og cykelforbindelser.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at Tversted også fremover kan være en attraktiv, levende by, hvor byens helårsboliger anvendes af byens borgere, og hvor der fortsat er et befolkningsgrundlag, der kan sikre opretholdelse af kommunalservice.
Beskrivelse af området
Området er smukt beliggende i Tversted Øst. Området ligger desuden tæt på bl.a. den nye bymidte og børneinstitutioner. Der er gode vejforbindelser til byens forskellige tilbud og til det overordnede vejnet, herunder Skagensvej.
Lokalplaner inden for området
707.1110-L03 (vedtaget)