Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 600.5121.39
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, golfbane syd for Dybet (øvebane), Løkken


Områdets betegnelse: 600.5121.39
Områdets anvendelse: Golfbaner
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, med golfbane.
Området friholdes for bebyggelse, bortset fra enkelte bygninger nødvendige for områdets drift.
Områdets åbne vandløb er et naturligt og rekreativt element, som skal bevares.
Området fungerer som »udsigtsareal« for de omkringliggende områder pga. det flade terræn. Den flade karakter bør bevares, og ny beplantning bør ikke ødelægge helhedsindtrykket.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området

Et fladt område uden beplantning. Et åbent vandløb gennemløber området. Området benyttes til golfbane (øvebane).

Lokalplaner inden for området
4.9.1.3 LØKKEN (vedtaget)
600.5150-L09 (vedtaget)