Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 400.7170.27
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område omkring Vrå hallen, Vrå


Områdets betegnelse: 400.7170.27
Områdets anvendelse: Område til offentlige formål
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med fritidsanlæg, idrætsanlæg, spejderhus m.v.
Kun enkelte bygninger, nødvendig for områdets driftkan opføres. Disse skal placeres ved Idræts Allé og Sdr. Vråvej.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
1.1.1.3 VRÅ (vedtaget)
3 VRÅ (vedtaget)
400.7170-L02 (vedtaget)
6 VRÅ (vedtaget)