Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 400.3130.13
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Sigenvej og Nordre Ringvej, Vrå


Områdets betegnelse: 400.3130.13
Områdets anvendelse: Industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med bebyggelse til industri og større værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed.
Skorstene og mindre bygningsdele kan opføres højere end 12.5 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.
I høstperioden vil en forøgelse af støjniveauet med 5 dB(A) kunne godkendes.
Afgrænsningen af området mod det åbne land skal beplantes, som en afrunding af byen.
Der skal sikres vejadgang til de ledige arealer i den østlige del af rammeområdet ved at forlænge Sigenvej ud til Vrejlevvej.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at området skal på sigt kunne udvides mod nord/øst op til Vråvej, og at der sikres mulighed for vejadgang til dette nye område.
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
1.4.3.2 VRÅ (vedtaget)
33 VRÅ (vedtaget)
400.3130-L03 (vedtaget)