Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 300.7170.34
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område ved Vendelbogade, Sindal


Områdets betegnelse: 300.7170.34
Områdets anvendelse: Område til offentlige formål
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med institution, administration, kirke, grønt område.
For den del af området, der grænser op til Uggerby Å skal anvendelse ske under hensyn til, at det er et sammenhængende offentligt naturområde. Det betyder, at en bræmme på 25 m langs åen skal friholdes for bebyggelse. Der kan etableres anlæg som vedrører friluftsaktiviteter i form af stier, bænke, overgangssteder over åen og lignende.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 30

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
300.7170-L04 (vedtaget)