Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 300.5131.29
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område ved Gaden, (Soldalens Campingplads), Sindal


Områdets betegnelse: 300.5131.29
Områdets anvendelse: Campingplads
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til ferieformål, med campingplads.
Bortset fra fællesbygninger, der er forbundet med campingpladsens drift, må der ikke opføres nye bygninger indenfor området. Hovedbygningens areal må ikke overstige 1% af det samlede grundareal.
Campingpladsen må rumme op til 50 pladser, heraf op til 30% som hytter, under forudsætning i henhold til campingreglementet.
Området skal omgives af afskærmende beplantning.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
300.3120-L01 (vedtaget)