Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 300.3120.19
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Gaden (Autoophug), Sindal


Områdets betegnelse: 300.3120.19
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med mindre industri- og håndværksvirksomhed, samt anlæg og bygninger, som efter kommunens skøn kan indpasses i området.
Der skal tages hensyn til facadevirkning i forhold til det nærliggende rekreative områder. Gennem lokalplanlægning skal der fastlægges bestemmelser for afskærmning af området.
Der skal tages hensyn til afgrænsningen mod det omgivende landskab.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
300.3120-L01 (vedtaget)