Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 300.1140.08
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Østerlund og Nyvangen, Sindal


Områdets betegnelse: 300.1140.08
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
For den del af området, der grænser op til Uggerby Å, skal anvendelse ske under hensyn til, at det er et sammenhængende offentligt naturområde. Det betyder, at en bræmme på 25 m langs åen skal friholdes for bebyggelse. Der kan etableres anlæg som vedrører friluftsaktiviteter i form af stier, bænke, overgangssteder over åen og lignende.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
05.27.1989 Sindal (vedtaget)
300.7170-L04 (vedtaget)