Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 203.8140.18
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, Godsbaneterræn, Hirtshals


Områdets betegnelse: 203.8140.18
Områdets anvendelse: Trafikanlæg
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, med trafikanlæg (godsbaneterræn) samt jernbanens hovedspor.

Rammeområdet er udlagt i en bredde på omkring 55 m. I den nordlige og sydlige del snævres afgrænsningen ind for at tilpasse de eksisterende fysiske forhold. Der skal ved Søndergade sikres mulighed for forbindelse mellem de 2 adskilte arealer af det rekreative område 203.5110.11


Der kan i området alene ske omladning af gods mellem bane og bil enten som containere eller som løstrailere. Opstilling af containere og løstrailere må kun have karakter af at være en buffer i selve omladningen, og der må ikke henstilles/opbevares containere, løstrailere eller andet gods i længere perioder.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
203.8140-L02 (vedtaget)