Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 202.5110.13
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Rådhusgrønningen, Hirtshals


Områdets betegnelse: 202.5110.13
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt grønt område, med offentligt grøn plads med mulighed for parkering, cirkus m.m.
Området skal friholdes for bebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at der på længere sigt udarbejdes en plan for hvordan området kan gennemgå en landskabelig bearbejdning.
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
202.4110-L04 (vedtaget)
270.8 HIRTSHALS (vedtaget)