Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 202.1120.23
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde Peder Rimmensgade, Hirtshals


Områdets betegnelse: 202.1120.23
Områdets anvendelse: Boligområde - Tæt lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav bebyggelse.
Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 100

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:

at området får bymæssig præg og indgår i en naturlig sammenhæng med det omkringliggende boligområde.
Beskrivelse af området
Området ligger øst for Jyllandsgade og vest for Ålborgvej i den nordlige del af Hirtshals.


Området afgrænses mod nord af Peder Rimmensgade og her nord for af et blandet bolig- og erhvervsområde. Området afgrænses mod vest, øst og syd af boligområder. Området
indeholder en institution med plejeboliger.
Lokalplaner inden for området
202.1120-L03 (vedtaget)
270.8 HIRTSHALS (vedtaget)