Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 201.3150.08
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde, Østhavnen 2, Hirtshals


Områdets betegnelse: 201.3150.08
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med industri-, værksteds-, håndværks- og oplagsvirksomhed, som skønnes at have en naturlig tilknytning til havnen.
Enkelte bygninger eller bygningsdele kan tillades opført højere end 8.5 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.
Bebyggelsens placering og ydre fremtræden skal tage hensyn til og tilpasses eksisterende beplantning.
Der skal tilstræbes udlagt areal til fælles P-pladser.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 70

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 15 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
154.1 HIRTSHALS (vedtaget)
201.3160-L02 (vedtaget)