Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 201.3130.15
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Containerkajen Hirtshals Havn


Områdets betegnelse: 201.3130.15
Områdets anvendelse: Industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med transporter, losnings- og
lastningsfaciliteter, parkeringsfaciliteter.

Desuden gælder kommuneplanens generelle rammer

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12 m
Max etager: 3 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:

- at området fortsat kan anvendes til egentlige erhvervsformål (havneformål),
herunder som færgeterminal, containerkaj, gods- og bulkterminal (løs gods) og
transportformål i forbindelse med disse aktiviteter.
Beskrivelse af området
Containerkajen er et anlæg, og det afgrænses af det åbne hav mod nord og et
indhavnebassin mod syd.
Området omfatter Nordsøterminalens nordvestlige del og grænser op til
Trailerkajen. Containerkajen er en del af et større havneområde, hvor der
foregår mange forskellige erhvervsaktiviteter, der sædvanligvis finder sted i
et havneområde. Der er stor variation på erhvervsaktiviteterne, hvilket også
resulterer i, at der er stor variation på erhvervsbyggeriet.
Lokalplaner inden for området
201.3160-L02 (vedtaget)