Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 201.3130.11
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde, Nordsø Terminalen 2, Hirtshals


Områdets betegnelse: 201.3130.11
Områdets anvendelse: Industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med industri og håndværksvirksomhed (bedding, værft o.lign.) og med naturlig tilknytning til havnens aktiviteter og virksomheder f.eks. med henblik på reparation og vedligholdelse af fartøjer, herunder virksomheder, hvor der ved produktionen er særlig risiko for luft- og støjforurening.
Skorstene og mindre bygningsdele kan opføres højere end 8.5 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
201.3160-L02 (vedtaget)