Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 201.3130.10
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Nordsø Terminalen 1, Hirtshals Havn


Områdets betegnelse: 201.3130.10
Områdets anvendelse: Industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med færgeterminal, containerkaj og transportformål i denne forbindelse. Der kan i området etableres kontor og personalefaciliteter til transportvirksomhed, der er lokaliseret i området.Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
201.3160-L02 (vedtaget)
201.8111-L03 (vedtaget)