Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 201.3120.04
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Søren Nordbysvej, Hirtshals Havn, Hirtshals


Områdets betegnelse: 201.3120.04
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med produktions- og lagervirksomheder indenfor fødevareforarbejdning.
Der kan kun udøves virksomhed, som kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til forureningsfølsom arealanvendelse.
Enkelte bygninger og bygningsdele kan tillades opført højere en 8.5 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.
Bebyggelsens placering skal tage hensyn til eksisterende beplantning. Eksisterende beplantning skal søges bevaret som grønt område imellem bygningerne.
Der skal tilstræbes udlagt areal til fælles P-pladser.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 70

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
154.1 HIRTSHALS (vedtaget)
154.4 HIRTSHALS (vedtaget)
156.1 HIRTSHALS (vedtaget)
201.3160-L02 (vedtaget)