Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 110.7110.17
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område ved Bistrupvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 110.7110.17
Områdets anvendelse: Uddannelsesinstitutioner
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlig formål til undervisnings- og institutionsformål.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12 m
Max etager: 3 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:

- at sikre et attraktivt område til uddannelses- og institutionsformål,

-at bevare områdets nuværende karakter.
Beskrivelse af området
I området har der hidtil været sygeplejeskole. Området tænkes fremover anvendt
til undervisnings- og institutionsformål. Området afgrænses mod vest, nord og
øst af boligområder med åben-lav boligbebyggelse. Der findes et mindre område
med traditionele parcelhuse vest for området - vest herfor ligger Sygehus
'Vendsyssel'. Nordøst for området ligger Frilandsvej primært med facadebebyggelse
ud mod vejen. Sydøst for området ligger et område med traditionel parcelhusbebyggelse.
Syd for området ligger et ubebygget areal.
Lokalplaner inden for området
110.7120-L05 (vedtaget)