Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 110.2110.16
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Blandet bolig og erhverv Stadiongrunden, Hjørring


Områdets betegnelse: 110.2110.16
Områdets anvendelse: Blandet byområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til blandet byformål, med boliger samt private og offentlige servicefunktioner, f.eks. hotel og uddanelsesinstitutioner. Der er ikke mulighed for etablering af detailhandel.
Bebyggelsen skal være fritliggende i parklignende omgivelser med et øst/vestligt strøg og i indtil 6 etager.
Adgangen til området sker fra Tørholmsvej og Idræts Allé via Skolevangen.
Bebyggelsens placering og omfang skal reguleres ved byggefelter.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage: 60
Andet: 60

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 6 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at området omdannes til et nyt attraktivt byområde i funktionel og arkitektonisk samspil med bymidten og de omkringliggende uddannelsesinstitutioner.
En del af området skal fortsat kunne anvendes til sportsplads for Muldbjergskolen.
Beskrivelse af området
Området afgrænses af Skolevangen mod nord og Tørholmsvej mod vest, af bebyggelsen på nordsiden af Vendiavej i syd og af Muldbjergskolen mod øst.
I området er der i dag etableret stadion, idrætsøvebane samt et grønt område med fortidsminde på Femhøje (3 stenbyggede bronzealdergrave, som arkæologer har flyttet hertil fra stadionområdet).
Øvebanen øst for stadion anvendes af stadion og de omkringliggende skoler og institutioner.
Lokalplaner inden for området
110.3120-L06 (vedtaget)
110.5120-L04 (vedtaget)