Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 110.1140.18
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde mellem Bispensgade og Ringvejen, Hjørring


Områdets betegnelse: 110.1140.18
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse.
Max antal etager: åben-lav: 1.5, tæt-lav: 2 og etage: 4.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage: 50
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter af boligområde med respekt for bygningernes oprindelige byggestil,
- at bevare villakvarterernes tidstypiske præg,
- at bearbejde vejarealerne, at begrønne med vejtræer og tilføje indsnævringer i kørebanearealet - begge tiltag vil ændre brugen af rummet og skabe bedre sammenhæng,
- at bevare beplantning langs Frilandsvej.
Beskrivelse af området
Området som er udlagt til boligformål er præget af at være et typisk parcelhusområder med 1 plans huse, som for størstedelens vedkommende er opført i 1950`erne og 60`erne.
Mange af husene er mindre rødstens murermesterhuse. Husene er typisk placeret inde på grundene og med beplantning mod vejene, hvilket giver området et grønt præg.
I området er der desuden enkelte 2 etagers boligblokke og børnehaven Bjørnen.
De større 1½ og 2 etagers murermesterhuse findes ved Frilandsvej, hvor der er plantet vejtræer i græsrabatterne, hvilket er med til at give området et ensartet præg.
Lokalplaner inden for området
110.7120-L05 (vedtaget)
116.1 HJØRRING (vedtaget)
121.1 HJØRRING (vedtaget)
121.2 HJØRRING (vedtaget)
121.3 HJØRRING (vedtaget)
121.4 HJØRRING (vedtaget)
122.1a HJØRRING (vedtaget)