Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 108.5150.07
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område ved Holmegårdsparken vest, Hjørring


Områdets betegnelse: 108.5150.07
Områdets anvendelse: Rekreativt område
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til ferie- og fritidsformål, med sportsbaner, campingplads samt offentlige anlæg, som efter kommunens skøn naturligt hører til i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at området fortsat anvendes til fritidsformål,
- at forbedre stiernes standard,
- at henlægge de sumpede skovpartier urørte,
- at Skelbækkens rørlagte strækninger fritlægges for at øge naturindholdet.
Beskrivelse af området
Godt 11 ha stort område med campingplads, friluftsbad og boldbane. Delområderne bindes sammen af skovbælter, som domineres af hjemmehørende løvtræer.
Parken er etableret på vandlidende jordbund, hvoraf dele er periodisk oversvømmet.
Parken afgrænses mod øst af Skelbækken (delvist rørlagt).
Stinet gennem området.
Lokalplaner inden for området
108.5120-L02 (vedtaget)
113.2 HJØRRING (vedtaget)