Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 108.5150.06
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, ved Holmegårdsparken øst, Hjørring


Områdets betegnelse: 108.5150.06
Områdets anvendelse: Rekreativt område
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til ferie- og fritidsformål, med sportshal og boldbaner, vandrerhjem og offentlige anlæg, som naturligt hører til i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 40
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at områdets anvendelse til idrætsformål og rekreativt formål fastholdes.
Beskrivelse af området
Godt 11 ha stort areal beliggende øst for Hjørring Campingplads. Området rummer Vendiahallen, vandrerhjem, tennishal og -baner samt hytteby. Anlæggene er omkranset af løvtræbælter.
Lokalplaner inden for området
108.5120-L02 (vedtaget)
113.2a HJØRRING (vedtaget)
117.1 HJØRRING (vedtaget)
162.1 HJØRRING (vedtaget)