Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 107.4130.11
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Dagligvarebutik mellem Skagensvej og Snehvidevej, Hjørring


Områdets betegnelse: 107.4130.11
Områdets anvendelse: Mindre butiksområder
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med butikker, restaurant, liberale erhverv, boliger, privat- og offentlig servicevirksomhed.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at der indenfor området etableres detailhandel som naturligt hører til området, herunder handel med dagligvarer.
Beskrivelse af området
Området er beliggende ved Skagensvej, øst for Hjørring Bjerge, og afgrænses af grønt område mod nord, boligområde mod øst, syd og vest.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
107.1140-L04 (vedtaget)
114.8a HJØRRING (vedtaget)