Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 107.4120.10
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Bydelscenter langs Skagensvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 107.4120.10
Områdets anvendelse: Bydelscenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med liberale erhverv, boliger, privat- og offentlig servicevirksomhed.
Der må ikke etableres detailhandel i området.

Der kan - under forudsætning af overholdelse af afstandsvilkår til skoler, SFO-er, sports- og idrætsanlæg, jernbanestationer og busterminaler - etableres spillehaller med op til 15 gevinstgivende spilleautomater inden for området.

Se i øvrigt de generelle rammer vedrørende Gevinstgivende spilleautomater.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:
- at lave et bedre vejforløb,
- at lave en facade og skiltepolitik for detailhandel og liberale erhverv.

Beskrivelse af området

Skagensvej indeholder detailhandel, boliger og liberalt erhverv.
Vejforløbet fremstår noget rodet, både hvad angår facader og skiltning.
Der er dog enkelte steder hvor boligfacaderne fremstår harmoniske.

Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
107.4120-L05 (vedtaget)
161.3 HJØRRING (vedtaget)