Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 107.4120.09
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Bydelscenter ved Vellingshøjvej og Skagensvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 107.4120.09
Områdets anvendelse: Bydelscenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med butikker, restauranter, liberale erhverv, boliger og privat- og offentlig servicevirksomhed.

Bebyggelsens afstand til Skagensvejs vejmidte skal være mindst 10 m.

Området er jf. retningslinje 3.3 udpeget til bydelscenter.

I området må der med henblik på detailhandel maksimalt etableres 5.000 m² bruttoetageareal med henblik på detailhandel og dagligvarebutik må etableres med et bruttoetageareal på max. 3.500 m² og udvalgsvarebutik må etableres med et bruttoetageareal på max. 2.000 m².


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at lave et mere sammenhængende område, bl.a. ved at udarbejde en skiltepolitik for området sammen med resten af Skagensvej,
- at sikre områdets anvendelse til centerformål.
Beskrivelse af området
Bydelscenter, der indeholder detailhandel, boliger og liberalt erhverv.
Lokalplaner inden for området
107.4120-L05 (vedtaget)