Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 107.1140.18
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde omkring Åkandevej/Violvej m.fl., Hjørring


Områdets betegnelse: 107.1140.18
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, med åben-lav, tæt-lav- og etagebebyggelse.
Max. antal etager: åben-lav: 1.5, tæt-lav: 2 og etage: 4.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage: 50
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter af boligområde med respekt for bygningernes oprindelige udtryk,
- at det rekreative stinet udbygges.
Beskrivelse af området
Området er afgrænset af Højene skole mod nord, bolig/erhvervsrækken langs Skagensvej mod vest og grønne åbne arealer mod øst og syd.
Området er udlagt til boligformål og er præget af blandede bebyggelser, dels mod nord i området parcelhuse fra 1950´erne og begyndelsen af 1960´erne og dels mod syd nyere parcelhuse, rækkehuse og tæt/lav bebyggelse fra perioden 1980 til 2000. Området fremstår blandet i forhold til stil, farver og materialer, men dog med en vis opdeling langs Liljevej hvor den ældre del mod nord har et karakteristisk og tidstypisk præg fra 1950´ernes byggeri.
Husene i den sydlige del af området er typisk placeret inde på grunden og med beplantning mod vejen, hvilket er med til, at give denne del af kvarteret en grønt præg. Bygningerne i dette områder er også meget tidstypiske for deres tid, mange af dem er opført i røde mursten med sort tegl- eller eternittag.
Områderne ved Åkandevej og Højvælde er boligområder fra 1960´erne til 1980´erne. Størstedelen af områderne består af homogene parcelhuskvarterer, men der er også enkelte rækkehuse på Vellingshøjvej.
Områderne har nogen grøn beplantning.
Parcelhuskvartererne er åben-lav, varierer i både hustype samt grundstørrelse, og er opført i 1 etage. Terrænet skråner ned mod Højene ved Åkandevej og for enden af Hyacintvej kan Hjørring Bjerge beskues.
På Anemonevej ligger et fjernvarmeanlæg og på Enebærvej ligger en spejdergård.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
107.4120-L05 (vedtaget)
161.3 HJØRRING (vedtaget)
161.4 HJØRRING (vedtaget)
161.5 HJØRRING (vedtaget)
161.6 HJØRRING (vedtaget)
161.7 HJØRRING (vedtaget)
165.1 HJØRRING (vedtaget)