Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 104.5110.09
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område mellem Åstrup Møllegård og Vandsted Plantage, Hjørring


Områdets betegnelse: 104.5110.09
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med grønt område.
Området må kun anvendes til offentlige formål f.eks. kirkegård.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at områdets åbne karakter fastholdes.
Beskrivelse af området
Ca. 20 ha stort areal beliggende mellem Åstrup Møllebæk mod syd, Vandsted Plantage mod nord og øst, og Åstrupvej mod vest. Området har et kuperet åbent terræn med overdrev, dyrkede marker, læhegn og spredt beplantning. Centralt i området findes en sø (gammel tørvegrav) i beskyttet lavbundsområde (Naturbeskyttelseslovens §3). Den sydlige del har været opstemmet mølledam til Åstrup Møllegård indtil 1905.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet