Ikke teknisk resume Kommuneplanens mål og indhold Metodebeskrivelse Miljøstatus, konsekvenser af Kommuneplan 2013 og 0-alternativet Miljøvurdering af ændringer Overvågning  

Miljøvurdering

 

Hjørring Kommune har foretaget en miljøvurdering af Kommuneplan 2013. 

 

Miljøvurderingen er udarbejdet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

 

Loven har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages en miljøvurdering af de planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Miljøvurderingen tager afsæt i, at der under udarbejdelsen af forslaget til Kommuneplan 2013 er foretaget miljømæssige overvejelser af planforslagets indhold.

 

Miljøvurderingen består af nedenstående afsnit, som kan vælges i menuen til venstre:

  • Ikke-teknisk resume
  • Planforslagets mål og indhold
  • Metodebeskrivelse
  • Miljøstatus, konsekvenser af Kommuneplan 2013 og 0-alternativet
  • Miljøvurdering af ændringer
  • Overvågning

 

 

 

 

Tilbage til forsiden


 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer