Forside Fakta om Hjørring Kommune Status & Nyheder Hvad er en kommuneplan? Hvad gælder for mig? Kommuneplanproces Redegørelse Brugerportaler Søgefunktion til sitet Kontaktinformation Print (PDFgenerator) Download Retsvirkninger Klagevejledning  

Status & Nyheder

 

Denne side opdateres løbende med informationer, der er relevante i forhold til kommuneplanprocessen.

 

18. december 2013

Hjørring Byråd vedtog kommuneplanen på byrådsmøde den 18. december 2013.

 

 

9. oktober 2013 

Kommuneplanen forventes vedtaget i december 2013.

 

Teknik- & Miljøudvalget besluttede den 7. oktober, at kommuneplanen behandles igen på et ekstraordinært temamøde den 2. december 2013. Vedrørende lavbundsarealer indstilles, at dette område udtages af kommuneplanen og efterfølgende planlægges i et særskilt kommuneplantillæg.

Kommuneplanen forventes behandlet på byrådsmøde den 18. december 2013. 

 

7. maj 2013 

Høringsperioden er nu slut. Hjørring Kommune har modtaget i alt 36 høringssvar, og vi er gået igang med at behandle dem.

Kommuneplanen forventes vedtaget i august 2013.

 

10. april 2013 - kl 12-18

Afholdes Kommuneplanmesse på Biblioteket i Hjørring - se annoncen her

 

11. marts – 6. maj 2013

Offentlig høring af Forslag til Hjørring Kommuneplan 2013

Der afholdes i løbet af perioden et debat- og informationsarrangement

 

4. marts 2013

Grundet nogle fejl i den tekniske løsning af kommuneplanforslaget, er den offentlige høring af forslaget trukket tilbage.

 

Fejlen resulterede i, at flere kortudpegninger: Rammer for lokalplaner, ikke blev vist.

 

En fornyet otte ugers høring starter på mandag den 11. marts. Evt. allerede indkomne forslag til Kommuneplan 2013 vil selvfølgelig blive medtaget som rettidigt indkommet bemærkning.

 

Indtil Kommuneplan 2013 bliver endeligt godkendt i Byrådet (planlagt forelagt på mødet den 28. august 2013) er det stadig Kommuneplan 2009 der er gældende.

 

18. februar – 15. april 2013

Offentlig høring af Forslag til Hjørring Kommuneplan 2013 

Der afholdes i løbet af perioden et debat- og informationsarrangement

 

30. januar 2013

Byrådet: Behandling af Forslag til Kommuneplan 2013

 

23. januar 2013

Økonomiudvalget: Behandling af Forslag til Kommuneplan 2013 

 

21. januar 2013

TMU: Behandling af Forslag til Kommuneplan 2013

 

7. jan 2013
Teknik- og Miljøudvalget: Temamøde om det åbne land samt politisk behandling af Kommuneplanforslaget

 

31. oktober 2012

Byrådsseminar om Kommuneplan 2013

 

26. juni – 3. september 2012

For-offentlighed vedrørende nye og ændrede arealudlæg til byudvikling

 

18. juni 2012

Teknik- og Miljøudvalget: Behandling af For-offentlighed om nye og ændrede arealudlæg til byudvikling

 

25. april 2012

Byrådsseminar om Kommuneplan 2013

 

 

Tilbage til forsiden