Forside Fakta om Hjørring Kommune Status & Nyheder Hvad er en kommuneplan? Hvad gælder for mig? Kommuneplanproces Redegørelse Brugerportaler Søgefunktion til sitet Søg Sitemap Indeks Kontaktinformation Print (PDFgenerator) Download Retsvirkninger Klagevejledning  

Sitemap


 Info

       Forside

       Fakta om Hjørring Kommune

       Status & Nyheder

       Hvad er en kommuneplan?

             Hjemme

             På vej

             Forbindelser

             Kultur

             I naturen

             På arbejde

       Hvad gælder for mig?

       Kommuneplanproces

       Redegørelse

             Planens rækkefølge

             Planens forhold til Den Regionale Udviklingsplan

             Planens forhold til Den Regionale Råstofplan

       Brugerportaler

             Investorer

             Borgere

             Beskyttelse og Benyttelse

             Dialog, forståelse og samarbejde

             Hvad gælder for mig?

       Søgefunktion til sitet

             Søg

             Sitemap

             Indeks

       Kontaktinformation

       Print (PDFgenerator)

       Download

       Retsvirkninger

       Klagevejledning

 Strategi

       Hvad er en kommuneplanstrategi?

       Satsninger

             Satse fokuseret på unge og uddannelse

             Bygge på egne styrker i erhvervsudviklingen

             Skabe attraktive og differentierede by- og boligmiljøer

       Revisionstemaer

             Byudvikling

             Det Åbne Land

             Detailhandel

             Klima og Energi

             Den Faste Kulturarv

       Kontrete handlinger

       Gennemført planlægning

 Temaer

       By

             Bymønster

             Byudvikling

             Detailhandel

             Hjørring

             Hirtshals

             Sindal

             Vrå

             Tårs

             Løkken

             Astrup

             Bindslev

             Bjergby

             Harken

             Horne

             Hundelev

             Hørmested

             Lendum

             Lønstrup

             Lørslev

             Mosbjerg

             Poulstrup

             Rakkeby

             Sønderlev

             Tolne

             Tornby

             Tversted

             Vrensted

             Åbyen

       Land

             Landsbyer og Landdistrikt

             Skovrejsning

             Landbrug

             Råstoffer

             Landskab

             lavbundsarealer_

             Kysten

             Kystvande

             Vandløb og søer

             Natur

       Trafik

             Veje og Parkering

             Stier

             Havne, lufthavne og jernbaner

             Trafiksikkerhed

             Kollektiv trafik

       Tekniske anlæg

             Vandværker

             Kraft-/varmeværker

             Biogas

             Vindmøller

             Solenergi

             Antenner

             Forsyningsanlæg

             Affaldsbehandlingsanlæg

             Rensningsanlæg

       Klima & Miljø

             Klima

             Energi

             Grundvand

             Vindmøller

             Solenergi

             Biogas

             Miljø

             Affald

             Klimatilpasning

       Ferie - Fritid

             Turisme

             Overnatningsanlæg og sommerhusområder

             Fritidsfaciliteter

       Kulturarv

             Værdifulde kulturmiljøer

             Bevaringsværdige bygninger

             Kirkeomgivelser

 Rammer

       Hvad er Kommuneplan-rammer?

       Alle rammer på kort

       Sådan læses en kommuneplan-ramme

       Generelle rammer

             Grundstørrelser i boligområder

             Bygningers ydre fremtræden

             Individuel udvendig teknik

             Opholdsarealer

             Parkeringsarealer

             Facader og skilte i centerområder

             Gevinstgivende spilleautomater

             Restaurationers placering

       Nye og ændrede rammeområder

       Søg lokalplaner på kort

 Retningslinjer

       Alle retningslinjer

       Nye og ændrede retningslinjer

 Kort

 Miljøvurdering

       Ikke teknisk resume

       Kommuneplanens mål og indhold

       Metodebeskrivelse

       Miljøstatus, konsekvenser af Kommuneplan 2013 og 0-alternativet

       Miljøvurdering af ændringer

       Overvågning

 Tillæg

 Søg