Forside Fakta om Hjørring Kommune Status & Nyheder Hvad er en kommuneplan? Hvad gælder for mig? Kommuneplanproces Redegørelse Brugerportaler Søgefunktion til sitet Søg Sitemap Indeks Kontaktinformation Print (PDFgenerator) Download Retsvirkninger Klagevejledning  

Sitemap

 Info


       Forside


       Fakta om Hjørring Kommune


       Status & Nyheder


       Hvad er en kommuneplan?


             Hjemme


             På vej


             Forbindelser


             Kultur


             I naturen


             På arbejde


       Hvad gælder for mig?


       Kommuneplanproces


       Redegørelse


             Planens rækkefølge


             Planens forhold til Den Regionale Udviklingsplan


             Planens forhold til Den Regionale Råstofplan


       Brugerportaler


             Investorer


             Borgere


             Beskyttelse og Benyttelse


             Dialog, forståelse og samarbejde


             Hvad gælder for mig?


       Søgefunktion til sitet


             Søg


             Sitemap


             Indeks


       Kontaktinformation


       Print (PDFgenerator)


       Download


       Retsvirkninger


       Klagevejledning


 Strategi


       Hvad er en kommuneplanstrategi?


       Satsninger


             Satse fokuseret på unge og uddannelse


             Bygge på egne styrker i erhvervsudviklingen


             Skabe attraktive og differentierede by- og boligmiljøer


       Revisionstemaer


             Byudvikling


             Det Åbne Land


             Detailhandel


             Klima og Energi


             Den Faste Kulturarv


       Kontrete handlinger


       Gennemført planlægning


 Temaer


       By


             Bymønster


             Byudvikling


             Detailhandel


             Hjørring


             Hirtshals


             Sindal


             Vrå


             Tårs


             Løkken


             Astrup


             Bindslev


             Bjergby


             Harken


             Horne


             Hundelev


             Hørmested


             Lendum


             Lønstrup


             Lørslev


             Mosbjerg


             Poulstrup


             Rakkeby


             Sønderlev


             Tolne


             Tornby


             Tversted


             Vrensted


             Åbyen


       Land


             Landsbyer og Landdistrikt


             Skovrejsning


             Landbrug


             Råstoffer


             Landskab


             lavbundsarealer_


             Kysten


             Kystvande


             Vandløb og søer


             Natur


       Trafik


             Veje og Parkering


             Stier


             Havne, lufthavne og jernbaner


             Trafiksikkerhed


             Kollektiv trafik


       Tekniske anlæg


             Vandværker


             Kraft-/varmeværker


             Biogas


             Vindmøller


             Solenergi


             Antenner


             Forsyningsanlæg


             Affaldsbehandlingsanlæg


             Rensningsanlæg


       Klima & Miljø


             Klima


             Energi


             Grundvand


             Vindmøller


             Solenergi


             Biogas


             Miljø


             Affald


             Klimatilpasning


       Ferie - Fritid


             Turisme


             Overnatningsanlæg og sommerhusområder


             Fritidsfaciliteter


       Kulturarv


             Værdifulde kulturmiljøer


             Bevaringsværdige bygninger


             Kirkeomgivelser


    

 Rammer


       Hvad er Kommuneplan-rammer?


       Alle rammer på kort


       Sådan læses en kommuneplan-ramme


       Generelle rammer


             Grundstørrelser i boligområder


             Bygningers ydre fremtræden


             Individuel udvendig teknik


             Opholdsarealer


             Parkeringsarealer


             Facader og skilte i centerområder


             Gevinstgivende spilleautomater


             Restaurationers placering


       Nye og ændrede rammeområder


       Søg lokalplaner på kort


 Retningslinjer


       Alle retningslinjer


       Nye og ændrede retningslinjer


 Kort


 Miljøvurdering


       Ikke teknisk resume


       Kommuneplanens mål og indhold


       Metodebeskrivelse


       Miljøstatus, konsekvenser af Kommuneplan 2013 og 0-alternativet


       Miljøvurdering af ændringer


       Overvågning


 Tillæg


 Søg