Forside Fakta om Hjørring Kommune Status & Nyheder Hvad er en kommuneplan? Hvad gælder for mig? Kommuneplanproces Redegørelse Planens rækkefølge Planens forhold til Den Regionale Udviklingsplan Planens forhold til Den Regionale Råstofplan Brugerportaler Søgefunktion til sitet Kontaktinformation Print (PDFgenerator) Download Retsvirkninger Klagevejledning  

Redegørelse

 

Planloven fastsætter en række redegørelseskrav.
Det drejer sig om:

 1. Den forudsatte rækkefølge for planens gennemførelse
 2. Hvordan kommuneplanen forholder sig til Den Regionale Udviklingsplan
 3. Hvordan kommuneplanen forholder sig de statslige Vandplaner og Naturplaner.
 4. Hvordan kommuneplanen forholder sig de kommunale handleplaner som opfølgning på de statslige Vandplaner og Naturplaner
 5. Hvordan kommuneplanen forholder sig til Den Regionale Råstofplan
 6. Hvordan kommuneplanen forholder sig til den fremtidige udvikling i kystnærhedszonen
 7. Kommuneplanens sammenhæng med kommuneplanlægningen i nabokommunerne
 8. Kommuneplanens sammenhæng med den statslige trafikplan og trafikselskabernes trafikplan for offentlig service.

Følgende tre redegørelseskrav kan læses i dette afsnit: 

 • Planens rækkefølge
 • Planens forhold til Den Regionale Udviklingsplan
 • Planens forhold til Den Regionale Råstofplan

De øvrige fem redegørelseskrav er indarbejdet i det enkelte tema.

 

Tilbage til forsiden