Forside Fakta om Hjørring Kommune Status & Nyheder Hvad er en kommuneplan? Hvad gælder for mig? Kommuneplanproces Redegørelse Brugerportaler Søgefunktion til sitet Kontaktinformation Print (PDFgenerator) Download Retsvirkninger Klagevejledning  

Klagevejledning

 

Du kan klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage, hvis du f.eks. mener, at kommunen ikke har haft lovgrundlag til at udarbejde og vedtage Kommuneplan 2013. Du kan derimod ikke klage over, at kommuneplanen efter din opfattelse burde have haft et andet indhold. (Planlovens §§ 58-59)

 

Du skal sende din klage til Hjørring Kommune, Team Plan- og Erhvervsudvikling, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring eller tmplan@hjoerring.dk. Din klage skal være skriftlig og modtaget af kommunen senest den 24. februar 2014. Den sidste klagedag slutter ved kontortids ophør. (Planlovens § 60)

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Du kan læse vejledning om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagenævnet betaler dit gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

 

 Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside